Βoomwhakers, Βoom and Play set 1: (27 σωλήνες, 8 καπάκια, 1 τσάντα μεταφοράς)

€ 143,50   € 108,00 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο

Σετ με 27 ηχητικούς σωλήνες Boomwhackers, θήκη μεταφοράς και 8 καπάκια αλλαγής τόνου

Περιλαβάνονται τα παρακάτω σετ:
2 Boomwhackers ντο μείζων διατονικό -8 σωλήνες
1 Boomwhackers χρωματικό- 5 σωλήνες
1 Boomwhackers ντο μείζων πεντατονικό-6 σωλήνες
1 Τσάντα μεταφοράς Boomwhakers
1 σετ με 8 καπάκια αλλαγής τόνου

Αναλυτικά:
6 Boomwhackers C (Ντο)
1 Boomwhackers C#(Ντο#)
3 Boomwhackers D (Ρε)
1 Boomwhackers D# (Ρε #)
3 Boomwhackers Ε (Μι)
2 Boomwhackers F (Φα)
1 Boomwhackers F# ( Φα#)
3 Boomwhackers G (Σολ)
1 Boomwhackers G# (Σολ#)
3 Boomwhackers Α (Λα) 1 Boomwhackers A# (Λα#) 2 Boomwhackers Β (Σι)
8 καπάκια αλλαγής τόνου
Θήκη μεταφοράς Boomwhackers

Κωδικός
set

Σχετικά προϊόντα