Δημοτικά τραγούδια Ευρυτανίας (Σετ)

+ 12 CD
€ 40,00   € 36,00 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος

Συλλογή Σπύρ. Δ. Περιστέρη 1959, 1962

Εκ της περιοχής της Ευρυτανίας εγένετο ηχογράφησις μουσικής ύλης το πρώτον κατά την εκεί αποστολήν μου τον Αύγουστον του έτους 1959. Προς συνέχισιν και συμπλήρωσιν της εργασίας ταύτης ωργανώθη υπό του Λαογραφικού Αρχείου δι' εμού δευτέρα αποστολή από της 4ης Ιουλίου μέχρι της 3ης Αυγούστου του έτους 1962 εις την περιοχήν ταύτην. Εργασθείς εις τα χωρία: Δομιανοί, Ροσκά, Μυρίκη, Ψιανά, Δομνίστα, Φουρνά, Φιδάκια και Συγκρέλλον συνέλεξα δι' ηχογραφήσεως επί ταινιών μαγνητοφώνου 228 άσματα διαφόρων κατηγοριών, των οποίων τα πλείστα άδονται προς διαφόρους χορούς, εν ω άλλα είναι οργανικά.

Το μουσικόν υλικόν τούτο κατεγράφη αρχειακώς εις το βιβλίον εισαγωγής μουσικής ύλης του Λαογραφικού Αρχείου υπ' αριθ. 6642-6929 προς περαιτέρω μουσικολογικήν επεξεργασίαν. Συμπληρωματικώς προς την εργασίαν ταύτην ηχογραφήθη έτι και κατεγράφη άλλη ποικίλη λαογραφική ύλη, η οποία αναφέρεται εις εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής, ως και εις λατρευτικά έθιμα του γάμου κ.λπ. Τα κείμενα των ασμάτων, μετά σχετικών προς την αποστολήν ταύτην φωτογραφιών, κατετέθησαν εις το Λ.Α. εις χειρόγραφον υπ' αριθ. 2451 εκ σελ. 346. [...]

Περιεχόμενα

 • Πρόλογος Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη
 • Μουσική Αποστολή εις Ευρυτανίαν Σπ. Περιστέρη
 • Μουσικοί και Μουσική Αναστ. Ηλιόπουλος
 • Μουσική Μεταγραφή Αναστ. Ηλιόπουλος
 • Βιβλιογραφία
 • Ακριτικά
 • Ιστορικά
 • Κλέφτικα
 • Ληστρικά
 • Παραλογές
 • Οικογενειακή ζωή
 • Κοινωνική ζωή
 • Ναυτική ζωή
 • Παιδικά
 • Λατρευτικά
 • Ερωτικά
 • Γαμήλια
 • Της Ξενιτιάς
 • Ποιμενικός βίος
 • Γνωμικά-Διδακτικά
 • Σατιρικά
 • Μοιρολόγια
 • Του κάτω κόσμου και του Χάρου
 • Οργανικά
 • Διάφορα
 • Κατάλογοι
 • Θεματολογικός κατάλογος
 • Περιεχόμενα δίσκων πυκνής εγγραφής (cd-dvd)
 • Αλφαβητικός κατάλογος
 • Φωτογραφίες

 • Περιεχόμενα Δίσκων Πυκνής Εγγραφής (cd - dvd)

 • CD 1. Καρπενήσι - Σιβίστα
 • CD 2. Οι οργανοπαίκτες του Καρπενησίου
 • CD 3. Άγιος Νικόλαος (Λάσπη) - Βούτυρο
 • CD 4. Μεγάλο Χωριό - Μυρίκη - Συγκρέλο
 • CD 5. Σελλά - Φιδάκια
 • CD 6. Στένωμα - Καλεσμένο - Δομιανοί - Αγ. Τριάδα - Χόχλια - Φουρνάς
 • CD 7. Φουρνάς - Κλειτσός - Χόχλια
 • CD 8. Ψιανά - Βύθισμα
 • CD 9. Δομνίστα
 • CD 10. Άγραφα (και παραλειπόμενα)
 • CD 11. Βίνιανη - Κερασοχώρι - Κρέντη - Δ. Φραγκιστά
 • DVD 12: Ηχογραφήσεις στο Καρπενήσι
ISBN
9789604043323

Εκδόσεις
Ακαδημία Αθήνων

Έτος έκδοσης
2018

Σελίδες
544

Διαστάσεις
28x21

Σχετικά προϊόντα