Ο παραδοσιακός χορός στην εκπαίδευση

Γκαρτζονίκα - Κώτσικα Ελευθερία
€ 14,90   € 13,40 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο

Ιστορική αναδρομή και σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις

Το βιβλίο αυτό μελετά τον παραδοσιακό χορό ως αντικείμενο της εκπαίδευσης. Εξετάζει κριτικά, μέσα από τα θεσμικά κείμενα (εκπαιδευτικοί νόμοι, προγράμματα σπουδών και σχολικά εγχειρίδια), τη μακρά παρουσία του χορού στο σχολικό πρόγραμμα και αναδεικνύει τις συσχετίσεις του με το εκάστοτε εκπαιδευτικό και, το άμεσα συνδεδεμένο με την κατασκευή της ελληνικής ταυτότητας, ιδεολογικο-κοινωνικό πλαίσιο. Αποσκοπεί να συμβάλει, με την παράθεση σύγχρονων επιστημονικών θεωρήσεων στην καλύτερη κατανόηση του χορού ως γνωστικού αντικειμένου και με την κατάθεση καινοτόμων διδακτικών προτάσεων στην αποτελεσματικότερη αξιοποίησή του στη σχολική πράξη.

Ένα χρήσιμο βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς και για όσους ασχολούνται με τη διδασκαλία-μάθηση του παραδοσιακού χορού.

Περιεχόμενα:
Πρόλογος
Εισαγωγή
Η εννοιολόγηση σου χορού
- Τι είναι χορός
- Τι ορίζεται ως "παραδοσιακός λαϊκός χορός"
- Ορισμοί και έννοια του χορού στην εκπαίδευση
- Ο χορός ως σύστημα επικοινωνίας
- Σωματοκιναισθητική νοημοσύνη
- Ενσωματωμένη γνώση
- Ο χορός ως "γλώσσα του σώματος"
- Χορός και ταυτότητες
- Η εννοιολόγηση του παραδοσιακού χορού
- Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του παραδοσιακού χορού
- Συλλογικότητα, αυτοσχεδιασμός αισθητική
- Χορευτικά οχήματα και λαβές
- Τρισδιάστατη ενότητα: μουσική, τραγούδι, κίνηση
Ιστορική αναδρομή
- Πρώτη χρονική περίοδος: 1914 (1899) - 1934
- Το πλαίσιο
- Λαογραφία και χορός
- Η ενσωμάτωση των "επιχώριων παιδιών" στην εκπαίδευση
- Η ένταξη του παραδοσιακού χορού στη δημόσια εκπαίδευση
- Το περιεχόμενο του αντικειμένου "εθνικοί χοροί" κατά την πρώτη χρονική περίοδο
- Δεύτερη χρονική περίοδος: 1935-1974
- Πρώτη χρονική υποπερίοδος: 1935-1960
- Δεύτερη χρονική υποπερίοδος: 1961-1974
- Το περιεχόμενο του αντικειμένου "εθνικοί χοροί" κατά τη δεύτερη χρονική περίοδο
- Τρίτη χρονική περίοδος: 1975-2016
- Πρώτη χρονική υποπερίοδος: 1975-2002
- Το αντικείμενο του παραδοσιακού χορού στο δημοτικό σχολείο την τρίτη χρονική περίοδο
- Το αντικείμενο του ελληνικού παραδοσιακού χορού τη δεύτερη χρονική υποπερίοδο: 2003-2016
Ο Ελληνικός παραδοσιακός χορός στα προγράμματα σπουδών και τα διδακτικά εγχειρίδια
- Εισαγωγή
- Σύγχρονες προσεγγίσεις στον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών
- Θεωρητικά μοντέλα/προσεγγίσεις προγραμμάτων σπουδών του χορού στην εκπαίδευση
- Μοντέλα σχεδιασμού αναλυτικών προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής
- Μοντέλα σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών του χορού στην εκπαίδευση
- Σύγχρονες προσεγγίσεις στον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών του χορού στην εκπαίδευση
- Το πρόγραμμα σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ.) του ελληνικού παραδοσιακού χορού για την υποχρεωτική εκπαίδευση
- Εισαγωγή
- Παρουσίαση του Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ
- Σκοποί και στόχοι του ελληνικού παραδοσιακού χορού στην υποχρεωτική εκπαίδευση
- "Περιεχόμενα - Διδακτέα ύλη" του ελληνικού παραδοσιακού χορού στην υποχρεωτική εκπαίδευση
- Ενδεικτικές θεμελιώδεις έννοιες της διαθεματικής προσέγγισης
- Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός στα διδακτικά εγχειρίδια
- Εισαγωγή
- Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός στα εγχειρίδια του δημοτικού
- Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός στα εγχειρίδια του γυμνασίου
Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία του παραδοσιακού χορού
- Εισαγωγή
- Το ζήτημα της επιλογής, της οργάνωσης και της διάταξης της ύλης για το αντικείμενο του παραδοσιακού χορού
- Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία του παραδοσιακού χορού
- Δημιουργικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του παραδοσιακού χορού
- Η αξιοποίηση της μουσικοκινητικής αγωγής στη διδασκαλία του παραδοσιακού χορού
- Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία-μάθηση του παραδοσιακού χορού
- Η διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία του παραδοσιακού χορού
- Διαθεματικές προσεγγίσεις στο πρόγραμμα σπουδών του ελληνικού παραδοσιακού χορού
- Η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση
- Η μέθοδος project στη διδασκαλία-μάθηση του παραδοσιακού χορού
- Η διδασκαλία-μάθηση του παραδοσιακού χορού μέσα από λαϊκά δρώμενα-τελετουργίες
- Διδακτικό σενάριο: ένα μοντέλο εφαρμογής εναλλακτικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία-μάθηση του παραδοσιακού χορού
- Παράδειγμα εφαρμογής διδακτικού σεναρίου στο αντικείμενο τον ελληνικού παραδοσιακού χορού
Επίλογος
Βιβλιογραφία

ISBN
978-960-546-824-8

Εκδόσεις
Πεδίο

Γλώσσα
Ελληνικά

Έτος έκδοσης
2016

Σελίδες
350

Διαστάσεις
14x21

Σχετικά προϊόντα