Ζητήματα Διδασκαλίας και Διεύθυνσης Παιδικών & Νεανικών φωνητικών και οργανικών συνόλων σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στην Κοινότητα

Πιστοποιητικό με Εξειδικευμένη Επιμόρφωση στη Διεύθυνση Φωνητικών & Οργανικών Συνόλων σε Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περίοδος αιτήσεων εγγραφών έως 10/06/2022
Περίοδος μαθημάτων: 23/05/2022 – 22/01/2023

Διάρκεια: 8 μήνες
Ώρες επιμόρφωσης: 400
Επιστημονική ευθύνη: Βιτσιλάκη Χρυσή
Ακαδημαϊκή ευθύνη: Αργυρίου Μαρία

Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΜΑΠΕ)

Έχει σχεδιασθεί ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της διδακτικής της φωνητικής αγωγής σε χορωδιακά σχήματα παιδιών – νέων στο σχολικό περιβάλλον ή την κοινότητα, εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες της παιδικής και της εφηβικής φωνής και παρουσιάζοντας στρατηγικές διδασκαλίας που μπορούν να βρουν αποτελεσματική εφαρμογή σε παιδιά και νέους χωρίς ειδικές φωνητικές γνώσεις. Επιπλέον, διδάσκει τις θεμελιώδεις αρχές της κινησιολογίας του μαέστρου καθώς και τις βασικές αρχές της στυλιστικής ερμηνείας της χορωδιακής μουσικής ανάλογα με την εποχή, το ύφος και την υφή του έργου. Απευθύνεται σε διευθυντές σχολικών και εξωσχολικών παιδικών και νεανικών χορωδιών ώστε να οργανώσουν αποτελεσματικά την καλλιτεχνική τους δράση μέσα από την επιλογή κατάλληλου χορωδιακού ρεπερτορίου και την εφαρμογή φωνητικών ασκήσεων που καλλιεργούν τις παιδικές και εφηβικές φωνές.

Σε ειδικές ενότητες, έχει σχεδιαστεί για πρώτη φορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η προσέγγιση του μουσικοπαιδαγωγικού έργου του Zoltán Kodály, εστιάζοντας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος και της παιδαγωγικής φιλοσοφίας που το διέπει για τη διεύθυνση φωνητικών συνόλων. Γίνεται εκτενής αναφορά για το Ουγγρικό Χορωδιακό Κίνημα, τη θέση του δημοτικού τραγουδιού σε αυτήν και τη λειτουργία του ως μέσο ανάπτυξης της εθνικής ταυτότητας. Προσφέρονται επιλεγμένα παραδείγματα χορωδιακής εργογραφίας του Zoltán Kodály, τα οποία θα αναλυθούν μουσικολογικά. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση των επιμέρους δομών και την σωστή διαχείριση των παιδαγωγικών εργαλείων. Ειδικότερα η περίπτωση του σχετικού σόλφα θα προσεγγιστεί πολύ αναλυτικά, καθώς αποτελεί ένα χαρακτηριστικό εργαλείο της Μεθόδου, το οποίο μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά χρήσιμο στη φωνητική διδασκαλία. Στην διάρκεια των συνεδριών θα αναλυθούν επιλεγμένα παραδείγματα από το φωνητικό παιδαγωγικό υλικό του Zoltán Kodály, ενδεχομένως και άλλων Ούγγρων παιδαγωγών και θα συζητηθούν ως προς τη χρησιμότητά τους στην διαδικασία της χορωδιακής διδασκαλίας. Τέλος, θα αναλυθούν κομμάτια του Ελληνικού Χορωδιακού ρεπερτορίου, με έμφαση στο ρεπερτόριο που είναι βασισμένο στην Ελληνική Παράδοση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σε συγκεκριμένη διδακτική ενότητα οδηγίες για την Διεύθυνση Ορχήστρας, μέσα από θεωρητικές – παιδαγωγικές προσεγγίσεις που θα τύχουν πρακτικής εφαρμογής σε τελικό καλλιτεχνικό project. Το πρόγραμμα προσφέρει, τέλος, μία ειδικά σχεδιασμένη διδακτική ενότητα για Οργανικά σύνολα για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, η οποία συνοδεύεται από ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό. Οι προτάσεις επικεντρώνονται σε στρατηγικές που σχετίζονται με την ανάπτυξη αποτελεσματικής τεχνικής για την ασφαλή διαχείριση και διεύθυνση έργων ειδικά γραμμένων για παιδιά μικρών ηλικιών με όργανα Orff.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα υπάρχουν οι παρακάτω διδακτικές ενότητες με πλούσιο υλικό και σειρά τηλεσυνεδριών με πρακτικές εφαρμογές:

Διδακτική ενότητα 1: Ιστορική προσέγγιση πάνω στη διεύθυνση συνόλων
Διδακτική ενότητα 2: Εισαγωγή στη διεύθυνση σχολικών και παιδικών – νεανικών φωνητικών συνόλων
Διδακτική ενότητα 3: Παιδαγωγική της χορωδιακής πράξης στη σχολική κοινότητα και στην κοινοτική παιδική – νεανική χορωδία
Διδακτική ενότητα 4: Η μουσική παράσταση (συναυλία) χορωδιακής μουσικής – Παιδαγωγικές προσεγγίσεις
Διδακτική ενότητα 5: Από τη θεωρία στην πράξη – Project
Διδακτική ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διεύθυνση σχολικών, παιδικών και νεανικών ορχηστρικών συνόλων
Διδακτική ενότητα 7: Σύντομη επισκόπηση του Συστήματος Kodály
Διδακτική ενότητα 8: Σχεδιασμός πρόβας με βάση τις αρχές του Συστήματος Kodály
Διδακτική ενότητα 9: Ρεπερτόριο με βάση τις αρχές του Συστήματος Kodály
Διδακτική ενότητα 10: Οργανικά σύνολα και Εκπαιδευτικό Υλικό για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • εν ενεργεία αλλά και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς διαφόρων βαθμίδων στη Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση
  • απόφοιτους ΤΜΣ και ΩΔΕΙΩΝ
  • ενδιαφερόμενους με τη συγκεκριμένη κατεύθυνση

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος εξασφαλίζει:

  • Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στη γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.
  • Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, Κεφάλαιο Ε΄ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α΄, 29.01.2019).
  • Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Υπουργική Απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019).
  • Ένα (1) και έως δύο (2) μόρια στην επιλογή Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, Συμβούλων Εκπαίδευσης, και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων σύμφωνα με τον Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136, Α΄, 3.08.2021).

Κατά τη διάρκεια του 8μηνου Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, βασιζόμενη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ΚΟΣΤΟΣ: 350,00 €

Δυνατότητα αποπληρωμής σε δόσεις μονο μέσω της ΕΕΜΑΠΕ

Εγγραφή: docs.google.com/forms
Πληροφορίεςhttps://www.primarymusic.gr/epimorfosi/eemape-seminaria/item/533-didaktika-sunola-koinotita-3os-kyklos

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Π.Ε., Email: gr.primarymusic@gmail.com

Θέματα Πιστοποίησης Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-18:00)

Email: e-epimorfosi@aegean.gr

Πηγή www.primarymusic.gr

 

Top