Τραγούδι για τα Boomwhackers (ηλικίες 4+): “Ο ήχος του σωλήνα ν’ ακουστεί”

H εκπαιδευτικός: Ελ. Περακάκη μας προτείνει την παρακάτω δραστηριότητα – τραγούδι με τίτλο

“Ο ήχος του σωλήνα ν’ ακουστεί” για 4 χρονών και άνω

Ένα από τα πλεονεκτήματα των μουσικών σωλήνων Boomwhackers είναι η δυνατότητα που δίνεται σε μικρούς και μεγάλους να παράγουν ήχο εύκολα και γρήγορα (κρούση). Η εκτέλεση, όμως, μιας μελωδίας, μιας αρμονικής αλληλουχίας και ενός ρυθμικού σχήματος απαιτεί συγκέντρωση και συντονισμό. Όσο μικρότερη είναι η ηλικία των παιδιών τόσο περισσότερες θα πρέπει να είναι οι δραστηριότητες «γνωριμίας» και εξοικείωσης με τους μουσικούς σωλήνες προκειμένου να καλλιεργήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες.    

Η δραστηριότητα που ακολουθεί στοχεύει στη γνωριμία και την εξοικείωση των μαθητών με τους μουσικούς σωλήνες, εισάγοντάς τους ταυτόχρονα στην αρμονική συνοδεία. Παράλληλα, οι μαθητές θα κατανοήσουν μουσικές έννοιες, όπως η συνήχηση, η ερώτηση-απάντηση και η ρυθμική συνοδεία.

 

Πορεία διδασκαλίας

Οι μαθητές επιλέγουν έναν σωλήνα Boomwhacker, κάθονται σε κύκλο και αφήνουν το σωλήνα μπροστά τους. Αρχικά ο εκπαιδευτικός μουσικής διδάσκει τη μελωδία του τραγουδιού «Ο ήχος του σωλήνα ν’ ακουστεί» μέσω της μίμησης (ερώτηση-απάντηση) και οι μαθητές στις παύσεις τετάρτου χτυπούν τα χέρια τους στα γόνατα ή παλαμάκια. Έπειτα, κρατούν όλοι το σωλήνα και στις παύσεις χτυπούν ρυθμικά μόνο όσοι κρατούν τους σωλήνες Fa, La, Do και Do’.

Στη συνέχεια, δίνονται ακριβής οδηγίες από τον εκπαιδευτικό για την κίνηση του σωλήνα (μπροστά, πίσω, στην παλάμη κ.λπ.) και την κατεύθυνση (φορά των δεικτών του ρολογιού) που θα δίνουν το σωλήνα μετά από κάθε παράγγελμα. Τραγουδούν την επόμενη στροφή και στις παύσεις τετάρτου χτυπούν οι μαθητές που τώρα έχουν τους σωλήνες που σχηματίζουν τη συγχορδία Fa+. Το εκτελούν όλοι μαζί καθισμένοι σε κύκλο, μέχρι να απομνημονευτούν οι στίχοι, η δομή του και η εκάστοτε κίνηση στα παραγγέλματα. 

Έπειτα, σχηματίζουν έναν κύκλο κρατώντας από έναν σωλήνα και επαναλαμβάνουν την προηγούμενη δράση όρθιοι, περπατώντας ρυθμικά στον παλμό και κινούμενοι κυκλικά, ο ένας πίσω από τον άλλον. Κ ατά τη διάρκεια της ερώτησης – απάντησης, οι μαθητές γυρίζουν προς κέντρο του κύκλου και ακολουθούν τα παραγγέλματα που ακούγονται κλιμακωτά κάθε φορά.

 

(1ο παράγγελμα): Παίξε μουσική, τραγούδα με ψυχή

και χτύπα το σωλήνα, ο ήχος ν’ ακουστεί:

Ερώτηση: σωλήνας μπροστά (κρατάμε το σωλήνας μπροστά από το σώμα μας)

Απάντηση: σωλήνας μπροστά

Ερώτηση: σωλήνας δίπλα

Απάντηση: σωλήνας δίπλα (και δίνουμε το σωλήνα στο διπλανό μας προς τα δεξιά, τη φορά του ρολογιού)

 

(2ο παράγγελμα): Παίξε μουσική, τραγούδα με ψυχή

και χτύπα το σωλήνα, ο ήχος ν’ ακουστεί:

Ερώτηση: σωλήνας μπροστά

Απάντηση: σωλήνας μπροστά

Ερώτηση: σωλήνας πίσω (κρατάμε το σωλήνα πίσω από το σώμα μας)

 

Απάντηση: σωλήνας πίσω

Ερώτηση: σωλήνας δίπλα

Απάντηση: σωλήνας δίπλα

 

(3ο παράγγελμα): …Σωλήνας στην παλάμη… (χτυπάμε ρυθμικά το σωλήνα στην παλάμη, καθώς επαναλαμβάνουμε το παράγγελμα)

4ο παράγγελμα: …Σωλήνας στο πάτωμα… (χτυπάμε ρυθμικά το σωλήνα στο πάτωμα, καθώς επαναλαμβάνουμε το παράγγελμα …)

5ο παράγγελμα: …Σωλήνας στον ώμο… (χτυπάμε ρυθμικά το σωλήνα στον ώμο μας, καθώς επαναλαμβάνουμε το παράγγελμα …)

6ο παράγγελμα: …Σωλήνας στο κεφάλι … (χτυπάμε ρυθμικά το σωλήνα στο κεφάλι μας, καθώς επαναλαμβάνουμε το παράγγελμα …)

7ο παράγγελμα: … Σωλήνας ψηλάαααααα!! (κρατούν τους σωλήνες ψηλά και τους χτυπούν στην παλάμη ελεύθερα)

 

Επέκταση

Ο εκπαιδευτικός μουσικής διδάσκει στους μαθητές πώς  να το συνοδεύουν αρμονικά (I – V), χτυπώντας στον παλμό μόνο τους σωλήνες που αντιστοιχούν στις εκάστοτε συγχορδίες (βλ. παρτιτούρα). Κατά τη  διάρκεια που τραγουδούν περπατούν  ρυθμικά στον κύκλο.

Σωλήνες που συνοδεύουν:

 Fa+: Fa, La, Do’ ή Fa με καπάκι, La με καπάκι, Do (πράσινος, μωβ, κόκκινος σωλήνας)

Do+: Do, Mi, Sol, Do’ (κόκκινος, κίτρινος, κυπαρισσί σωλήνας).

 

Βιογραφικό και βιβλία της Ελισσάβετ Περακάκη 

Top