Η ευεργετική συμβολή της μουσικής στην αντιμετώπιση των νεοπλασματικών παθήσεων

Η ομιλία του Λ. Μπούτη (Ομ. Καθηγητής Ογκολογίας) στο πλαίσιο ημερίδας, με θέμα: “Ο ρόλος της μουσικής στην Ιατρική”
Η ευεργετική συμβολή της μουσικής στην αντιμετώπιση των νεοπλασματικών παθήσεων.

Ανάλυση περιστατικών στα οποία η μουσική επέδρασε ευεργετικώς στην εξέλιξη της πορείας της νόσου.

Top