Ακρόαση Μονωδών από την Εθνική Λυρική Σκηνή για την όπερα «Η Ωραία Ελένη του Όφφενμπαχ»

Δήλωση συμμετοχών έως τις 13 Μαΐου 2022

Η Εθνική Λυρική Σκηνή στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «η Όπερα διαδραστκά στα σχολεία» με MIS 5010734 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2014 – 2020,  προκηρύσσει ακρόαση για την κάλυψη θέσεων Μονωδών που θα ενταχθούν στις τρεις διανομές που θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία και την παρουσίαση 85 παραστάσεων της όπερας «Η Ωραία Ελένη του Όφφενμπαχ» του Κορνήλιου Σελαμσή , κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2022 – 2023, με περιοδεία σε Γυμνάσια της Περιφέρειας ανά την επικράτεια. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν για να πλαισιώσουν την πρώτη διανομή της παράστασης, θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία και την παραγωγή της ψηφιακής παράστασης της όπερας, που θα παρουσιαστεί εξ αποστάσεως μέσω της GNO TV σε περίπου 900 σχολικές μονάδες το ίδιο διάστημα.

Στο πλαίσιο της Πράξης «η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία», η ΕΛΣ προτείνει το έργο «Η Ωραία Ελένη» του J. Offenbach ως αφετηρία έμπνευσης και μελέτης για μαθητές και εκπαιδευτικούς, σε μια νέα προσέγγιση που εγκιβωτίζει νέες συνθέσεις του Κορνήλιου Σελαμσή σε λιμπρέτο της Αλεξάνδρας Κ* και σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβριανού. Το έργο εστιάζει στην πλοκή και τον Μύθο της Ωραίας Ελένης σε μια περιοχή συναφή με την εποχή μας καθώς επιχειρεί να συνδεθεί με τους προβληματισμούς των εφήβων σε σχέση με την ταυτότητα, το έμφυλο ζήτημα και τη σημασία της τέχνης στο σύγχρονο σχολείο.

Η συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα για τους επιτυχόντες, απαιτεί διαθεσιμότητα κατά τη διάρκεια των προβών (Ιούνιος, Ιούλιος & Σεπτέμβριος 2022) και για τις ανάγκες της περιοδείας που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2022 και θα διαρκέσει έως τον Μάιο του 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι:

  • πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διπλώματος μονωδίας από ωδείο ή ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού
  • πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση (βλ. εδώ) και να επισυνάψουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και φωτογραφία, καθώς και γνήσια ή επικυρωμένα αντίγραφα από τη σχετική αρμόδια αρχή τίτλων σπουδών και αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας
  • πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση συγκατάθεσης (βλ. εδώ). Παρακαλούμε πριν από τη συμπλήρωση της επισυναπτόμενης φόρμας, συμβουλευτείτε την Πολιτική Βιογραφικών μας, την οποία θα βρείτε συνημμένη στο τέλος της ανακοίνωσης.

Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα παραπάνω στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση protocol@nationalopera.gr είτε στο Πρωτόκολλο της ΕΛΣ (ΚΠΙΣΝ – Συγγρού 364, 17674 Καλλιθέα, όροφος 5Α), Δευτέρα – Παρασκευή, από 08:00 μέχρι 14:30, έως τις 13 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00. Ερωτήματα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση education@nationalopera.gr.

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως και τις 19 Μαΐου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για την ημέρα και την ώρα εξέτασής τους μέσω email.

Η Επιτροπή Ακρόασης έχει τη διακριτική ευχέρεια να συντομεύσει την ακροαματική διαδικασία, ενώ η ακρόαση ενδέχεται να βιντεοσκοπηθεί για αρχειακούς λόγους.

Για την Ακρόαση απαιτούνται:

Α) Ρόλοι γυναικείων φωνών*: Ωραία Ελένη (Soprano), Βακχίς (Soprano), Πάρις (Mezzo Soprano), Αχιλλέας (Mezzo Soprano)

Ύλη:

– μια άρια με ρετσιτατίβο (secco ή accompagnato) από όπερα του Mozart, επιλογής του υποψηφίου
– μια υποχρεωτική άρια από την Όπερα «η Ωραία Ελένη» του J. Offenbach στα ελληνικά (διαθέσιμη εκδοχή για ψηλές και χαμηλές φωνές)
– μια υποχρεωτική άρια από το έργο «Λεόντιος και Λένα» του Κ. Σελαμσή (Soprano, Mezzo Soprano)

Β) Ρόλοι ανδρικών φωνών*: Πάρις (Counter-Tenor), Αχιλλέας (Counter-Tenor), Μενέλαος (Tenor), Αίας (Tenor), Αγαμέμνων (Baritone), Κάλχας (Bass)

Ύλη:

– μια άρια με ρετσιτατίβο (secco ή accompagnato) από όπερα του Mozart, επιλογής του υποψηφίου
– μια υποχρεωτική άρια από την Όπερα «η Ωραία Ελένη» του J. Offenbach στα ελληνικά (διαθέσιμη εκδοχή για ψηλές και χαμηλές φωνές)
– μια υποχρεωτική άρια από το έργο «Λεόντιος και Λένα» του Κ. Σελαμσή (Mezzo-Soprano για τους Counter-Tenor, Tenor, Baritone – Bass)

Στο πλαίσιο της παράστασης οι τραγουδιστές λειτουργούν ως σολίστ ή χορωδία αναλόγως με τις απαιτήσεις της κάθε σκηνής

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nationalopera.gr

Top