Ενισχύστε το λεξιλόγιο, τη δημιουργικότητα και τον προφορικό λόγο του παιδιού με τη Μόα

92 κάρτες με θεματολογία από την καθημερινότητα ενός παιδιού
(για παιδιά 3-11 ετών)

Οι κάρτες δείχνουν οικείες στο παιδί σκηνές, από την καθημερινή του ρουτίνα στο νηπιαγωγείο ή στο δημοτικό. Είναι όλες εύκολα κατανοητές και αναγνωρίσιμες από το παιδί. Αναλόγως με το τι και πώς θέλετε να δουλέψετε, μπορείτε να τις ανακατατάξετε και να τις τοποθετήσετε με όποια σειρά θέλετε. Μπορείτε να κάνετε την Μόα ένα κορίτσι που πηγαίνει στο νηπιαγωγείο ή στο δημοτικό. Καθώς συνδυάζετε τις διαφορετικές ακολουθίες, παράγετε κάθε φορά νέες ιστορίες. Πρόκειται για ένα διασκεδαστικό παιχνίδι, που εξάπτει την φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών, τα βοηθά να αναπτύξουν τον προφορικό τους λόγο και να ενισχύσουν το λεξιλόγιό τους.

Σε κάποιες από τις κάρτες, οι λεπτομέρειες είναι διαφορετικές. Έτσι εάν τις συμπεριλάβετε στην ιστορία σας, μπορείτε να δημιουργήσετε πολλά νέα θέματα προς συζήτηση με το παιδί.

Απευθύνεται:
σε ειδικούς παιδαγωγούς, παιδοψυχολόγους και λογοθεραπευτές
σε γονείς
σε νηπιαγωγούς
σε δασκάλους ξένων γλωσσών

Παραδείγματα χρήσης των καρτών:
Μπορείτε να ζητήσετε από το παιδί
να βάλει τις κάρτες στη σωστή χρονολογική σειρά
να αναγνωρίσει την πλοκή των ιστοριών
να αναγνωρίσει τα λάθη
να πει τις δικές του ιστορίες
να πει πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί μια ιστορία
να φτιάξει ερωτήσεις και να δώσει απαντήσεις
να εξασκηθεί στους χρόνους
να διατυπώσει γραπτώς την ιστορία που είπε
να ζωγραφίσει την ιστορία του
να κάνει παντομίμα την ιστορία του

Βρείτε τις ιστορίες με τη Μόα εδώ

Top