Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών στην «Ακοολογία-Νευροωτολογία»

Η Α’ και Β’ ΩΡΛ Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, 2ο κύκλο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών στην «Ακοολογία – Νευροωτολογία», από 26 Νοεμβρίου 2018 έως 31 Αυγούστου 2019.

Το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ακοολογίας (πχ ΩΡΛ, Ειδικευόμενους Ιατρούς, Ακοοπροθετιστές, Λογοθεραπευτές) καθώς και σε αποφοίτους άλλων τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ (πχ Πολυτεχνικές ή Φυσικομαθηματικές Σχολές, Σχολές ή Τμήματα Βιοϊατρική Τεχνολογίας, Μουσικών Σπουδών, Νοσηλευτικής κλπ) με ερευνητικό ή επαγγελματικό ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Το πρόγραμμα γίνεται εξ’ ολοκλήρου από απόσταση, χωρίς φυσική παρουσία και αποτελεί μία ταχύρρυθμη επανάληψη του προγράμματος εκπαίδευσης που διοργανώθηκε στον προηγούμενο κύκλο σπουδών (2017-2018).  Οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές μέχρι την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018. Η αίτηση υποβάλλετε ηλεκτρονικά μαζί με τα βιογραφικό (1 σελίδα Α4) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μορφή pdf  στην ηλεκτρονική διεύθυνση mscaudiol@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες και για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ακολουθήστε το σύνδεσμο της προκήρυξης και της αίτησης.

Οι Διευθυντές του Προγράμματος
Θάνος Μπίμπας & Θωμάς Νικολόπουλος

Πηγή

Top