Λεξικό μουσικοθεραπείας: Τόπος διεπιστημονικών συναντήσεων

Αφετηρία για τη δημιουργία αυτού του αγγλοελληνικού λεξικού υπήρξε η ανάγκη για την εδραίωση μιας κοινής γλώσσας που να διασαφηνίζει την ορολογία και να διατυπώνει προτάσεις, ενώ ταυτόχρονα να στηρίζει τον ερευνητικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό μουσικοθεραπευτικό λόγο στην ελληνική γλώσσα.

 

Η φιλοξενία αυτού του εγχειρήματος εντός του Approaches αντλεί από το πολυετές έργο του περιοδικού ως δίγλωσσης αγγλικής-ελληνικής δημοσίευσης. Τα μεταφραστικά διλήμματα και οι επιλογές που ενημερώνουν το λεξικό έχουν διαποτίσει την προσπάθεια και τις παρασκηνιακές συζητήσεις της ομάδας του Approaches από το 2008 έως και σήμερα με στόχο τη δόκιμη ανάπτυξη της επιστημονικής ορολογίας στη μουσικοθεραπεία.

Το παρόν εγχείρημα δεν αποσκοπεί σε μια εξαντλητική κάλυψη όλων των εννοιών και όρων που αφορούν το πεδίο της μουσικοθεραπείας. Κάνει μια αρχή ανοίγοντας έναν χώρο γόνιμου ακαδημαϊκού διαλόγου όπου η γνώση και η απόδοση ξενόγλωσσων εννοιών και όρων επιτυγχάνεται μέσα από δυνατότητες συνεχούς ανταλλαγής ιδεών, προβληματισμών, θεώρησης και επαναθεώρησης. Βασικό μας μέλημα είναι να δημιουργήσουμε μέσα από το λεξικό έναν τόπο διεπιστημονικών συναντήσεων, όπου έννοιες, όροι, θεωρίες και συγγραφείς τόσο από το χώρο της μουσικοθεραπείας όσο και από άλλα συναφή πεδία συνδράμουν στη δόκιμη καταγραφή, απόδοση και ερμηνεία ξενόγλωσσων όρων.

 

Για να κατεβάσετε το λεξικό ως PDF αρχείο, πατήστε εδώ.

 

Έκδοση 1η, Δεκέμβριος 2022. Το Λεξικό είναι μέρος του Approaches PLUS.

 

Συνοπτικά περιεχόμενα

Ευχαριστίες
Προλογικά σημειώματα
Εισαγωγή των επιμελητών    
Ενότητα Α | Λεξικό όρων        
Ενότητα Β | Αρκτικόλεξα
Ενότητα Γ | Λήμματα
Παράρτημα λημμάτων
Λίστα συγγραφέων
Οι επιμελητές

Νέα λήμματα και ανανεώσεις

Η πρώτη έκδοση του λεξικού αποτελεί ένα αρχικό βήμα συστηματικής οργάνωσης και γλωσσικής απόδοσης όρων και εννοιών. Σε αυτήν την έκδοση εστιάζουμε στην απόδοση ενός περιορισμένου αριθμού όρων οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί από συναδέλφους κατόπιν πρόσκλησης. Η προαγωγή και συνεχής εξέλιξη του ακαδημαϊκού λόγου ωστόσο απαιτεί έναν συνεχή διεπιστημονικό διάλογο και ως εκ τούτου ευελπιστούμε στη διαρκή ανανέωση του λεξικού με νέα λήμματα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Προς αυτήν την κατεύθυνση ενθαρρύνουμε μουσικοθεραπευτές και επαγγελματίες από συναφή πεδία να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις για όρους και λήμματα προς προσθήκη σε μελλοντικές εκδόσεις. Αυτές οι προσθήκες μπορεί επίσης να αφορούν διαφορετικές ή εναλλακτικές αποδόσεις και μεταφράσεις όρων οι οποίοι παρουσιάζονται στην παρούσα έκδοση. Η υποβολή νέων λημμάτων ή/και ανανεώσεων πραγματοποιείται συμπληρώνοντας την  ηλεκτρονική φόρμα. Όλες οι υποβολές αξιολογούνται από την επιμελητική ομάδα βάσει της πολιτικής ομότιμης αξιολόγησης του Approaches.

Επιμελητική ομάδα

Η επιμελητική ομάδα του λεξικού αποτελείται από τους:

  • Γιώργος Τσίρης, Queen Margaret University & St Columba’s Hospice Care, Ηνωμένο Βασίλειο
  • Μίτσυ Ακογιούνογλου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ελλάδα
  • Δήμητρα Παπασταύρου, Ανεξάρτητη επιστήμονας, Ελλάδα
  • Κωνσταντίνα Κατοστάρη, Αμυμώνη & Πρώτος Ελληνικός Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία, Ελλάδα

Για επικοινωνία με τους επιμελητές μπορεί να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: dictionary.approaches@gmail.com

Το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023, 17:00-18:00μμ (ώρα Ελλάδας), θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκδήλωση παρουσίασης του Λεξικού Μουσικοθεραπείας.  Η παρακολούθηση είναι δωρεάν. 

Δήλωση συμμετοχής στη διαδικτυακή εκδήλωση παρουσίασης του Λεξικού Μουσικοθεραπείας

Top