Εκπαιδευτικό πρόγραμμα τεχνικών Δεκτικής Μουσικοθεραπείας «Μουσική και Υγεία»

Έναρξη νέου Εκπαιδευτικού Προγράμματος τεχνικών Δεκτικής Μουσικοθεραπείας «Μουσική και Υγεία»

Με αφορμή τις ψυχοκοινωνικές απαιτήσεις της εποχής covid -19 αλλά και την ευρύτερη ανάγκη  κοινωνικής/συναισθηματικής ενδυνάμωσης και ψυχικής ανθεκτικότητας, η SONORA προσφέρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το νέο, σύντομης διάρκειας εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης σε μεθόδους/τεχνικές δεκτικής μουσικοθεραπείας (skill-sharing course). 

1ο εκπαιδευτικό σεμινάριο 10 & 11 Απριλίου 2021, 9.30πμ-6.00μμ (διαδικτυακά)
 
2ο εκπαιδευτικό σεμινάριο  Σεπτέμβριος 2021
(Σαββατοκύριακο-οι ημερομηνίες θα οριστούν κατόπιν συνεννόησης με την εκπαιδευτική ομάδα)

SONORA-Εταιρεία Μουσικοθεραπείας & Έρευνας 
Επίσημο Μέλος του European Music Therapy Confederation και του European Association for Music & Imagery
 
Έναρξη νέου Εκπαιδευτικού Προγράμματος τεχνικών Δεκτικής Μουσικοθεραπείας «Μουσική και Υγεία: Η τεχνική Music Imagery σε υποστηρικτικό επίπεδο»
 
Εισηγήτρια
 
Ευαγγελία Παπανικολάου, PhD, FAMI/EAMIr, Μουσικοθεραπεύτρια-πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια μεθόδων GIM/MI και επόπτρια, επιστημονική υπεύθυνη της SONORA, ακαδημαϊκή υπότροφος παν. Aalborg (Δανία).   Τέως ντιπρόσωπος της Ελλάδας στο European Music Therapy Confederation και μέλος της εκπαιδευτικής επιτροπής/ μέλος του Δ.Σ. του European Association for Musicand Imagery (EAMI).
 
Περιγραφή και Στόχος της εκπαίδευσης

Ο αυτοτελής εκπαιδευτικός κύκλος Μουσική και Υγεία- Music Imagery σε υποστηρικτικό επίπεδο προσφέρεται για πρώτη φορά το 2021 και αφορά εξειδίκευση στη βραχυπρόθεσμη, υποστηρικτική χρήση της μουσικής ως μέσο  ενδυνάμωσης της ψυχικής ανθεκτικότητας, δεξιοτήτων ζωής (life skills) και ευεξίας.      
Στηρίζεται στη βασική θεωρία και φιλοσοφία της μεθόδου Guided Imagery and Music (GIM)  και εστιάζει σε μουσικά-υποβοηθούμενη χαλάρωση και εξειδικευμένες ασκήσεις δεκτικής μουσικοθεραπείας σε συνδυασμό με κατευθυνόμενη νοερή απεικόνιση (Music Imagery) με συγκεκριμένους στόχους. 

Το Music Imagery (MI) ανήκει στο φάσμα των τεχνικών της μεγαλύτερης σχολής και πλέον αναγνωρισμένης μεθόδου Δεκτικής Μουσικοθεραπείας Guided Imagery & Music αλλά είναι απλούστερο στην χρήση. Μπορεί να εφαρμοστεί βραχυπρόθεσμα, με μεγαλύτερη ευελιξία, σε πολλά διαφορετικά πλαίσια, σε όλες τις ηλικίες και από μεγάλο εύρος επαγγελματιών ανθρωπιστικών επαγγελμάτων. 

Η υποστηρικτική τεχνική MI είναι εφαρμόσιμη σε περιπτώσεις κρίσης, άγχους, διαχείρισης ψυχικού τραύματος (επιλεκτικά), και δημιουργικής ανάπτυξης. Επίσης, λειτουργεί ως τεχνική κλινικής εποπτείας και ως τρόπος αυτό-προστασίας των ίδιων των επαγγελματιών (self-care). Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται ώστε να διαχειρίζονται μια συνεδρία ΜΙ με απόλυτα ασφαλή τρόπο προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προστατευμένη η διαδικασία ακόμα και για ευάλωτους πληθυσμούς. 

 
Σε ποιους απευθύνεται
 
Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι επαγγελματίες Επιστημών Υγείας, Ψυχολογίας, καθώς και άλλων Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών ή Κοινωνικών Επιστημών (ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί/εκπ. ειδικής εκπαίδευσης, μουσικοπαιδαγωγοί, coaches/συντονιστές ομάδων, κ.α.) 
 
Απαιτήσεις για την ολοκλήρωση του προγράμματος 
  • Παρακολούθηση δύο εκπαιδευτικών σεμιναρίων (Απρίλιο & Σεπτέμβριο).
  • Practicum: 6 συνεδρίες πρακτικής σε ζευγάρια από την ομάδα (με εποπτεία).  12 συνεδρίες πρακτικής (2 σετ των 6) σε ατομικά ραντεβού ή σε ομάδες (ανάλογα με το χώρο που εργάζονται και τις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους). Παρουσίαση/σύντομη αναφορά σε ένα περιστατικό.
  • Θεωρία βάσει συγκεκριμένης βιβλιογραφίας
  • Ανάπτυξη προσωπικής «μουσικής βιβλιοθήκης» με κομμάτια ειδικά επιλεγμένα ως κατάλληλα για υποστηρικτική χρήση MI, εμβαθύνοντας έτσι τη σχέση των εκπαιδευόμενων με τη μουσική.

 

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω, το πρόγραμμα οδηγεί σε πιστοποίηση σε Τεχνικές Δεκτικής Μουσικοθεραπείας Music Imagery σε υποστηρικτικό επίπεδο (κατ’ αναλογία και σύμφωνα με όσα ορίζονται για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη μέθοδο Guided Imagery & Music από το EuropeanAssociation for Music and Imagery-ΕΑΜΙ)*. Ο χρόνος ολοκλήρωσης υπολογίζεται σε 6-12 μήνες, ανάλογα με τους ρυθμούς του κάθε εκπαιδευόμενου.
 
*H SONORA είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος οργανισμός στην Ελλάδα από το ΕΑΜΙ στην εκπαίδευση μεθόδου GIM/MITo EΑΜΙ είναι στη διαδικασία πιστοποίησης τεχνικών MI ως ανεξάρτητη ειδίκευση από τη μέθοδο GIM. ‘Oσοι υποψήφιοι πληρούν τα τυπικά προσόντα, μπορούν αργότερα να συνεχίσουν την ειδίκευση στην πλήρη μέθοδο GIM. 

Εγγραφή εδώ.

Συνολικό Κόστος

Παρακολούθηση στα 2 διήμερα σεμινάρια: 450 € (πληρωμή σε δύο δόσεις 300 € τον Απρίλιο/ 150 € τον Σεπτέμβριο).

2 ομαδικές εποπτείες (διαδικτυακά)
4 ατομικές εποπτείες (διαδικτυακά ή δια ζώσης): 340 €
(οι εποπτείες πληρωτέες απευθείας στην επόπτρια)
 
Συνολικό κόστος εκπαιδευτικού κύκλου: 790 €

Έκπτωση 10% για τα δυο εκπαιδευτικά σεμινάρια για ομαδικές εγγραφές από 3 άτομα και πάνω (δεν ισχύει για τις εποπτείες). 

Σημείωση: Η διδασκαλία θα διεξαχθεί διαδικτυακά αλλά σε περίπτωση άρσης των περιοριστικών μέτρων θα επιδιώξουμε το δεύτερο σεμινάριο του Σεπτεμβρίου να διεξαχθεί δια ζώσης (Αθήνα).
 
Ολοκλήρωση εγγραφής και εξόφληση α’ δόσης (300 €) έως 5 Απριλίου 2021. Λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για ομαδικές εγγραφές και άλλες πληροφορίες: info@sonora.grmusictherapysonora@gmail.com, τηλέφωνο 210 802 5536.

 

Πηγή

Top