1ο Φοιτητικό Συμπόσιο Μουσικής Παιδαγωγικής & Κοινοτικής Μουσικής

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 1oυ Φοιτητικού Συμποσίου, στους τομείς της Μουσικής Παιδαγωγικής και Κοινοτικής Μουσικής, με θέμα:

«Έρευνα στη Μουσική Παιδαγωγική και την Κοινοτική Μουσική»

το οποίο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2024.
Απώτερος στόχος του Συμποσίου αποτελεί η ανάδειξη σύγχρονων ερευνητικών προσεγγίσεων στα πεδία της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Κοινοτικής Μουσικής. Ειδικότερα, μέσω του Συμποσίου, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές, νέους επιστήμονες και ερευνητές να επικοινωνήσουν μελέτες τους στα πεδία της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Κοινοτικής Μουσικής. Παράλληλα, θα μπορέσουν να αλληλεπιδράσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με άλλους επιστήμονες και να προτείνουν καλές πρακτικές και εργαλεία που μπορούν να εφαρμοστούν σε τυπικά, μη- τυπικά και άτυπα πλαίσια.

Ενδεικτική θεματολογία:
• Σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στη Μουσική Παιδαγωγική και την Κοινοτική
Μουσική
• Σημεία σύνδεσης μεταξύ Μουσικής Παιδαγωγικής και Κοινοτικής Μουσικής
• Συμπεριληπτικές και δημοκρατικές προσεγγίσεις στη Μουσική Παιδαγωγική και στην Κοινοτική Μουσική
• Κοινωνικοπολιτισμικές αναγνώσεις στη Μουσική Παιδαγωγική και στην
Κοινοτική Μουσική
• Φιλοσοφία, αισθητική, ιδεολογίες και πολιτική στα πεδία της Μουσικής
Παιδαγωγικής και της Κοινοτικής Μουσικής
• Μουσική μάθηση σε τυπικά, μη τυπικά και άτυπα παιδαγωγικά και κοινοτικά
πλαίσια
• Τεχνολογία και Μουσική Παιδαγωγική / Κοινοτική Μουσική
• Ζητήματα διδακτικής των μουσικών οργάνων και συνόλων στη Μουσική
Παιδαγωγική και στην Κοινοτική Μουσική
• Ο ρόλος του δασκάλου και του εμψυχωτή: συγκλίσεις και αποκλίσεις
• Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μουσική πράξη
• Δημιουργικότητα στη Μουσική Παιδαγωγική και στην Κοινοτική Μουσική
• Καλές πρακτικές στη Μουσική Παιδαγωγική και στην Κοινοτική Μουσική

Συμμετοχή στο Συμπόσιο
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί και νέοι ερευνητές (περάτωση σπουδών από το 2020 και έπειτα) που θα παρουσιάσουν την εργασία τους ως προφορική ανακοίνωση διάρκειας 12-15 λεπτών.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την περίληψη της πρότασης τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συμποσίου musstudsym@uom.edu.gr μέχρι 04/08/2024. Η περίληψη θα πρέπει να κυμαίνεται από 150 έως 250 λέξεις, να περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των εισηγητών (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, πανεπιστημιακό ίδρυμα στο οποίο υπάγονται, e-mail) και να συνοδεύεται από 3 έως 5 λέξεις κλειδιά. Κατόπιν κρίσης των περιλήψεων που θα υποβληθούν, από μέλη της επιστημονικής επιτροπής του συμποσίου, η οργανωτική επιτροπή θα ειδοποιήσει τους ενδιαφερόμενους για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Όσοι επιλεγούν να παρουσιάσουν στο συμπόσιο, πρέπει μέχρι 30/11/2024 να υποβάλουν το πλήρες κείμενο της εργασίας τους προς κρίση και δημοσίευση στα πρακτικά του συμποσίου.
Ως γλώσσα των εισηγήσεων ορίζεται η Ελληνική και η Αγγλική. Η συμμετοχή στο συμπόσιο για τους εισηγητές είναι δωρεάν.


Υποβολή Περίληψης

Δικαίωμα συμμετοχής

    • Προπτυχιακοί φοιτητές

    • Μεταπτυχιακοί φοιτητές

    • Υποψήφιοι διδάκτορες

    • Μεταδιδακτορικοί ερευνητές

    • Νέοι ερευνητές (περάτωση σπουδών από το 2020 και έπειτα)

Ενδεικτική θεματολογία

•      Σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στη Μουσική Παιδαγωγική και την Κοινοτική Μουσική

• Σημεία σύνδεσης μεταξύ Μουσικής Παιδαγωγικής και Κοινοτικής Μουσικής

• Συμπεριληπτικές και δημοκρατικές προσεγγίσεις στη Μουσική Παιδαγωγική και στην Κοινοτική Μουσική

• Κοινωνικοπολιτισμικές αναγνώσεις στη Μουσική Παιδαγωγική και στην Κοινοτική Μουσική

• Φιλοσοφία, αισθητική, ιδεολογίες και πολιτική στα πεδία της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Κοινοτικής Μουσικής

• Μουσική μάθηση σε τυπικά, μη τυπικά και άτυπα παιδαγωγικά και κοινοτικάπλαίσια

• Τεχνολογία και Μουσική Παιδαγωγική / Κοινοτική Μουσική

• Ζητήματα διδακτικής των μουσικών οργάνων και συνόλων στη Μουσική Παιδαγωγική και στην Κοινοτική Μουσική

• Ο ρόλος του δασκάλου και του εμψυχωτή: συγκλίσεις και αποκλίσεις

• Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μουσική πράξη

• Δημιουργικότητα στη Μουσική Παιδαγωγική και στην Κοινοτική Μουσική

• Καλές πρακτικές στη Μουσική Παιδαγωγική και στην Κοινοτική Μουσική

Προθεσμία υποβολής εργασιών

04 Αυγούστου 2024

Διαδικασία υποβολής

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την περίληψη της πρότασης τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συμποσίου musstudsym@uom.edu.gr την περίληψη της πρότασης τους μέχρι 04/08/2024. Η περίληψη θα πρέπει να κυμαίνεται από 150 έως 250 λέξεις, να περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των εισηγητών (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, πανεπιστημιακό ίδρυμα στο οποίο υπάγονται, e-mail) και να συνοδεύεται από 3 έως 5 και λέξεις κλειδιά. Κατόπιν κρίσης των περιλήψεων που θα υποβληθούν από μέλη της επιστημονικής επιτροπής του συμποσίου, η οργανωτική επιτροπή θα ειδοποιήσει τους ενδιαφερόμενους για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Γλώσσα συμποσίου

Ελληνική και Αγγλική

Κόστος συμμετοχής

Δωρεάν

Δημοσίευση Εργασιών

Όσοι επιλεγούν να παρουσιάσουν στο συμπόσιο, πρέπει μέχρι 30/11/2024 ναυποβάλουν το πλήρες κείμενο της εργασίας τους προς κρίση και δημοσίευση σταπρακτικά του συμποσίου.

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του συμποσίου
https://sites.google.com/disigma.gr/1o-foithtiko-symposio/home

Για τυχόν απορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του συμποσίου και την υποβολή περιλήψεων μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο musstudsym@uom.edu.gr

Top